02144444103

عوارض عفونت لثه

لثه سالم

5 راه سالم نگه داشتن لثه

به بافتی که درون دهان و در غشاء مخاطی و بالای آرواره قرار گرفته است لثه گفته می‌شود. علاوه بر ...

مراحل بیماری لثه

مراحل بیماری لثه با توجه به شيوع پريودنتيت در بزرگسالان در ايالات متحده: در سالهاي 2009 و 2010، مطالعات انجام ...

چگونه بیماری لثه می تواند منجر به سرطان شود

چگونه بیماری لثه می تواند منجر به سرطان شود این مقاله بسیار مهم در مورد چگونه بیماری لثه می تواند ...
Scroll Now