02144444103

علائم و نشانه های عفونت

زخم ها و عفونت دهان

انواع مختلفی از زخم ها و عفونت دهان وجود دارد که می تواند در اطراف یا در دهان ایجاد شود. برخی از آنها دردناک هستند، برخی از آنها ناخوشایند هستند، و برخی ممکن است نشانه ای از چیزی جدی تر باشند...
Scroll Now