02144444103

دندان عقل

تعریف دندان عقل حتما تا امروز بارها  اصطلاحی به نام دندان عقل را شنیده اید، جوانه ی دندان عقل حدودا ...

روشهای شماره گذاری دندان و انواع دندان

روشهای مرسوم شماره گذاری دندان و انواع دندانها تو این مقاله (روشهای شماره گذاری دندان و انواع دندان) به معرفی ...

دندان عقل و نکات مهم آن

تعریف دندان عقل : دندان عقل آسیاب سوم و آخر در هر طرف فک بالا و پایین است ، این دندان ها ...
Scroll Now