02144444103
چسب دندان مصنوعی

کشیدن دندان و یا حذف دندان

در گذشته به علت رهایی از درد دندان یکی از ساده‌ترین راه‌ها کشیدن و حذف دندان بوده است و بسیاری ...
20 فروردین 99 پوسیدگی دندان
Scroll Now