02144444103

تورم لثه در حین بارداری

علت تورم لثه در حین بارداری و راه های درمان آن چیست؟

علت تورم لثه ( گینویایت) در حین بارداری  تورم لثه، که ممکن است درد و حساسیت بیشتری نسبت به خونریزی داشته ...
Scroll Now